REGLEMENT


  • Er 3 prijzen per vlucht, 1 prijs per deelnemer.


  • Enkel de snelste van de eerste 5 ingegeven duiven duiven mag deelnemen.


  • Voor een geldige deelname moet een kopie van de uitslag doorgestuurd worden via e-mail of per post ten laatste tegen de 15e dag van de daarop volgende maand naar:

        Frans Vanelslander

        Verbrandhofstraat 20 8800 Roeselare

        of ons nieuw e-mail: duifwest@hotmail.com


        Voorbeeld:de wedstrijden van de maand april

        moeten ten laatste op 15 mei binnen zijn.

!NIEUW DIT JAAR!


Per vlucht worden er 2 zakken duiveneten van Vanrobaeys verloot onder de deelnemende liefhebbers. Zo maakt iedereen meer kans. Er wordt één zak bij de <30 jaar en één zak bij de >30 jaar + herstarters categorie verloot.